Service en Garantie

Duidelijk over te leveren kwaliteit

In onze garantiebepaling staat helder en bondig omschreven waar u garantie op heeft, hoe de garantie wordt uitgevoerd en hoe lang de garantie op bepaalde onderdelen geldt. Dat biedt zekerheid en transparantie.

Voorts is Building Support is VCA**- gecertificeerd. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Beoordeling draait om aspecten als beleid- en managementbetrokkenheid, risico analyse, opleiding en voorlichting, milieu en gezondheid, aanschaf en keuring van materialen en materieel en tenslotte melding, registratie en onderzoek van mogelijke incidenten (ongevallen en bijna-ongevallen).