Onze aanpak

Van a tot z grip op uw bouwproject

Besluit u ons te benaderen, dan komen we graag langs om de bouwopdracht op te nemen. Tijdens dit eerste contact inventariseren we uw wensen en eisen en voorzien we u van deskundig advies op basis van onze kennis en ervaring, waarmee u uw voordeel kunt doen. Benodigde werkzaamheden en materialen zetten we direct om in een passende offerte met een bijbehorend tijdpad. Bij akkoord worden de voorbereidingen getroffen en stuurt de projectleider de bouwteams aan.

Tijdens het bouwproces worden de taken helder afgebakend. Zo kan ieder zich volledig inzetten vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Planning en uitvoering houden we nauwlettend in de gaten en waar nodig sturen we direct bij. Wanneer alle geplande werkzaamheden zijn verricht vindt de grondige eindcontrole plaats. De bouwplaats is netjes opgeruimd en we adviseren u hoe u het beste met de gerealiseerde werkzaamheden om kunt gaan. Met Building Support mag u een onberispelijk resultaat verwachten, geheel in lijn met alle gemaakte afspraken.