Kwaliteit in nieuwbouw

Building Support bouwt nieuwe woningen, winkels en bedrijfspanden. Als hoofdaannemer in opdracht van particulieren of bedrijven, of als onderaannemer bij grote woningbouw- of utiliteitsprojecten. Nieuwbouw kent voor ons geen verrassingen. In nauw overleg met u en eventueel uw architect, denken we vanaf de planfase mee over de meest geschikte bouwmaterialen en meest effectieve bouwmethoden.

Met onze ingeslepen procedures zorgen we voor de juiste coördinatie van alle activiteiten zoals die vooraf zijn vastgelegd. Gedurende de bouw zorgen we voor korte communicatielijnen en een vast aanspreekpunt, waardoor alert kan worden gereageerd wanneer situaties daar om vragen. Het resultaat is een nieuw woon- of werkgebouw dat op planning en volgens afspraak wordt opgeleverd.